• MUDr.
    Tibor Molčan

  • EXPERIENCES 32 years

  • QUALIFICATION english - fluent, russian - fluent, italian

INFORMATION

  • 1976 - 1982 Lekárska fakulta Univerzita J.A.Komenského, Bratislava, SR
  • 1986 - 1991 Atestácia I.a II. stupňa
  • 1982 - 1997 Ústav kardiovaskulárnych chorôb /súčasný NÚSCCH/ Bratislava, SR, Klinika kardiovaskulárnej chirurgie ÚKVCH
  • 1997 Chirurgická klinika, FNsP Košice, SR-oddelenie cievnej chirurgie a kardiochirurgické oddelenie FNsP
  • 1997 - 2007 Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Sv.Cyrila a Metoda, Bratislava, primár
  • 2007 Centrum zdravia a krásy Interklinik, cievny chirurg

I WOULD LIKE TO ASK

IF YOU HAVE A QUESTION AND YOU HAVENT FOUND ANSWER, PLEASE LEAVE US MESSAGE.:

Error

Please check your details one more time!